Zadzwoń do nas: 32-280-30-73
Realizacja budynków mieszkalnych przy ulicy Karpackiej 8, 8a, 8b i 4 otrzymała nagrodę w konkursie "Jakość roku 2014" w kategorii Usługa Roku.    Witamy na stronach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Bytom Sp. z o.o.
Najnowsze inwestycje
» Zobacz więcej
O nas

TBS Bytom Sp. z o.o. powołane zostało w czerwcu 2007 r. uchwałą Rady Miejskiej w Bytomiu. Zadaniem Spółki jest:budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu, remontowanie i modernizacja budynków mieszkalnych, sprawowanie zarządu budynkami mieszkalnymi,działalność deweloperska.Zobacz jak do nas trafić


Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Bytom Sp. z o.o.
ul. Rynek 21/3
41-902 Bytom telefon: 32-2803073 lub 32-2802252 lub 609 952 255
fax: 32-2803073
e-mail: biuro@tbsbytom.pl

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bytom Sp. z o.o.
wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód,
Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000285725;
NIP 626-287 34-36, REGON 240681155,
z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 43.060.000,00 złotych;
PKO BP S.A. Oddział 1 w Bytomiu,
nr konta: 80 1020 2368 0000 2602 0234 0115

© 2016 Tbs Bytom Projektowanie stron internetowych Gliwice-Kaliszan.pl